Specjalista BHP

KOGO POSZUKUJEMY?

pracownika/ partnera/ podwykonawcy

 

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAŁ/A NA TYM STANOWISKU?

Wykonywaniem zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Opracowywaniem i aktualizowaniem dokumentacji.

Prowadzeniem szkoleń.

Kontrolą warunków pracy, stanu BHP i PPOŻ.

Podejmowaniem aktywnych działaniach mających na celu budowanie świadomości w obszarze BHP.

Współpracą z instytucjami zewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

MIEJSCE PRACY?

Teren województwa pomorskiego.

Teren całego kraju.

 

JAKIE SĄ NASZE WYMAGANIA?

Wykształcenie kierunkowe w zakresie BHP.

Doświadczenie w pracy w BHP.

Prawo jazdy kat. B, doświadczenie w prowadzeniu pojazdu min. 2 lata.

 

CO OFERUJEMY?

Do dyspozycji auto służbowe 24/h na dobę.

Udział w konferencjach, targach, seminariach branżowych.

Realizację ciekawych projektów szkoleniowych.

Wynagrodzenie min. 3000 netto, uzależnione od doświadczenia, posiadanych kwalifikacji, znajomości języków obcych, a także możliwość zarobienia dodatkowego wynagrodzenia.

Możliwość rozwoju zawodowego, zgodnego z indywidualnym planem rozwoju.

Możliwość korzystania z urlopu w dogodnym terminie.

Wsparcie innych doświadczonych specjalistów.

Narzędzie informatyczne Audit24 wspomagające pracę specjalisty – bez biurokracji z „oszczędnością czasu”.

Elastyczny czas pracy, pracę w piątki do godz. 14:00.

Wesołą, przyjazną i rodzinną atmosferę.

Eventy wewnątrzfirmowe (owocowe poniedziałki, MeetingPizza, PowerDay).

Wspólne integracje.

Możliwość pracy zdalnej.

Możliwość wyjścia w czasie pracy, celem załatwienia spraw prywatnych.

Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, wdrażającej nowatorskie rozwiązania w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Atrakcyjny system wynagrodzeń.

Bogaty pakiet szkoleń.

Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia dalszego doświadczenia.

Możliwość współpracy w oparciu o umowę o pracę, umowę partnerską lub umowę zlecenie.

Dane o kandydacie

Wykształcenie

Doświadczenie

Znajomośc języków

Dane o preferencjach zatrudnienia

Posiadane kwalifikacje i uprawnienia

Dotychczasowy przebieg pracy - ostatnie 3 miejsca

Kursy i szkolenia

Załącz swoje CV

Podaj dane tylko i wyłącznie jeśli chcesz żeby ktoś je poznał, gdyż są nieobowiązkowe i bez wpływu na wybór kandydatów:

Przetwarzanie danych osobowych


Zgoda jest udzielana dobrowolnie, ale odmowa udzielenia zgody będzie skutkowała usunięciem CV.

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Safety Group J&J s.c., Al. Wojska Polskiego 499, 82-200 Malbork.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@j-j.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji po wyrażeniu zgody - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji.
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (Kodeks Pracy), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne na podstawie udzielonej zgody.
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
*Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami