Wykładowca - Pierwsza Pomoc

KOGO POSZUKUJEMY?

partnera/ podwykonawcy

 

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAŁ/A NA TYM STANOWISKU?

Przeprowadzaniem szkoleń teoretycznych i praktycznych w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

MIEJSCE PRACY?

Teren województwa pomorskiego / teren całego kraju.

 

JAKIE SĄ NASZE WYMAGANIA?

Wykształcenie kierunkowe.

Minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy.

Prawo jazdy kat. B.

Elastyczność i dyspozycyjność.

Umiejętność skutecznego dzielenia się wiedzą.

 

CO OFERUJEMY?

Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji

Stabilne zatrudnienie oraz atrakcyjny system wynagrodzeń

Niezbędne narzędzia pracy

Umowę o pracę / partnerską/ zlecenie

 

A TAKŻE:

Udział w konferencjach, targach, seminariach branżowych

Realizację ciekawych projektów szkoleniowych

Eventy wewnątrzfirmowe (owocowe poniedziałki, meeting piza, power day)

Wspólne integracje

DANE O KANDYDACIE

WYKSZTAŁCENIE

DOŚWIADCZENIE

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW

DANE O PREFERENCJACH ZATRUDNIENIA

POSIADANE KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA

DOTYCHCZASOWY PRZEBIEG PRACY - OSTATNIE 3 MIEJSCA

KURSY I SZKOLENIA

ZAŁĄCZ SWOJE CV

PODAJ DANE TYLKO I WYŁĄCZNIE JEŚLI CHCESZ ŻEBY KTOŚ JE POZNAŁ, GDYŻ SĄ NIEOBOWIĄZKOWE I BEZ WPŁYWU NA WYBÓR KANDYDATÓW:


Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Safety Group J&J s.c., Al. Wojska Polskiego 499, 82-200 Malbork.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@j-j.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji po wyrażeniu zgody - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji.
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (Kodeks Pracy), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne na podstawie udzielonej zgody.
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
*Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami