Specjalista ds. sprzedaży usług

KOGO POSZUKUJEMY?

pracownika

 

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAŁ/A NA TYM STANOWISKU?

Aktywnym pozyskiwaniem nowych Klientów dla firmy w obszarze usług doradczych BHP, ppoż., systemów zarządzania, usług doradczo-szkoleniowych, audytów

Rozpoznaniem potrzeb Klientów, budowaniem i utrzymywaniem stałych relacji biznesowych

Doradztwem w zakresie doboru odpowiedniego rozwiązania świadczonych usług firmy

Zapewnienie wysokiego poziomu satysfakcji Klientów z oferowanych usług firmy

Raportowaniem i aktywnym rozwijaniem bazy danych (CRM)

 

MIEJSCE PRACY?

Teren województwa pomorskiego.

 

JAKIE SĄ NASZE WYMAGANIA?

Wykształcenie minimum średnie

Doświadczenie w pracy na stanowisku handlowca, specjalisty ds. sprzedaży usług itp.

Znajomość technik sprzedaży i umiejętność prowadzenia negocjacji

Łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność skutecznego komunikowania się

Samodzielność i kreatywność w działaniu

Łatwość uczenia się i chęć do podnoszenia własnych kwalifikacji

Gotowość do pracy w terenie

Czynne prawo jazdy kategorii B

Umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office

 

CO OFERUJEMY?

Pracę w przyjaznej atmosferze opartej na wzajemnym szacunku i współpracy

Pomoc i aktywne wsparcie w początkowym okresie współpracy

Atrakcyjny system wynagrodzenia

Finansowanie pakietu szkoleń rozwojowych przez firmę

Możliwość realizacji własnych pomysłów

Niezbędne narzędzia pracy (samochód, telefon, komputer, tablet) do użytku służbowego i prywatnego

Dane o kandydacie

Wykształcenie

Doświadczenie

Znajomość języków

Dane o preferencjach zatrudnienia

Posiadane kwalifikacje i uprawnienia

Dotychczasowy przebieg pracy - ostatnie 3 miejsca

Kursy i szkolenia

Załącz swoje CV

Podaj dane tylko i wyłącznie jeśli chcesz żeby ktoś je poznał, gdyż są nieobowiązkowe i bez wpływu na wybór kandydatów:

Przetwarzanie danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Safety Group J&J s.c., Al. Wojska Polskiego 499, 82-200 Malbork.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@j-j.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji po wyrażeniu zgody - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji.
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (Kodeks Pracy), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne na podstawie udzielonej zgody.
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
*Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami